Related Posts with Thumbnails

2013年12月5日 星期四

2014米芝蓮香港澳門指南 - 澳門名單


2009 2010 2011 2012 2013 2014
Robuchon au Dôme - - - - *** ***
8餐廳 * * ** ** ** ***
京花軒 - - - * ** **
紫逸軒 - ** ** ** ** **
譽瓏軒 - - - - - *
帝影樓 * - - - - *
皇雀印度餐廳 - - - - - *
大廚 - - - - - *
御膳房 - - - - * *
桃花源小廚 ** * ** * * *
永利軒 - * * ** ** *
陳勝記 - - - - - B
祥記麵家 - B B B B B
濠江美食店志記 - - - - B B
澳門旅遊學院教學餐廳 - - - - B B
老記粥麵 - - - B B B
六記粥麵 - - B B B B
粥麵莊 B B B B B B
.八方 B B B B B B
陶陶居海鮮火鍋酒家 - - - - - B


Aurora - * * - - -
加路餐廳 - - - - B -
帝雅廷意大利餐廳 - - * - - -
金殿堂中餐廳 * - - - - -
蘇浙匯酒家 - * * - - -
丹桂軒 - B - - - -
利苑酒家 - * * * - -
龍華茶樓 - B B - - -
Robuchon a Galera *** *** *** *** - -
東怡軒 * * - - - -


沒有留言:

張貼留言