Related Posts with Thumbnails

2013年12月5日 星期四

2014米芝蓮香港澳門指南 - 香港名單 (Bib Gourmand 車呔人美食推介餐廳)


2009 2010 2011 2012 2013 2014
阿純山東餃子 - - - - - B
AMMO - - - - B B
Bistronomique - - - - - B
bombay dreams  - - B B B B
書湘門第 - - - - - B
馬來一菜館 - - - - - B
陳勤記鹵鵝飯店 - - - B B B
辣椒會 - - - - - B
泉章居 (銅鑼灣) - - B B B B
泉章居 (旺角) - - B B B B
粥麵館 - - - - B B
翡翠拉麵小籠包 (九龍灣) - B B B B B
翡翠拉麵小籠包 (灣仔) - B B B B B
鼎泰豐 (銅鑼灣) - - * - - B
容龍海鮮酒家 - - - B B B
富聲魚翅海鮮酒家 (銅鑼灣) - - B B B B
富聲魚翅海鮮酒家 (灣仔) - - B B B B
楓林小館 - B * B B B
鳳城酒家 (太子) - - - - B B
好旺角粥麵專家 (花園街) - - - - B B
好到底麵家 - - - - B B
九記牛腩 - - - - B B
東來居火鍋料理 - - - - B B
坤記竹昇麵 - - - B B B
蘭苑饎館 - - - B B B
劉森記麵家 (福榮街) - - - B B B
蓮香居 - B B B B B
好運印尼餐廳 - - - - B B
面譜京川料理 - - - B B B
旺泰特食 - - - B B B
美味廚 - - - B B B
新滬坊 - - - - B B
芽莊越式料理 (中環) - - - B B B
Ole - - - - - B
波記燒臘粉麵店 - - - - - B
拉麵Jo - - - - - B
印尼餐廳1968 - - - - B B
莎巴馬來西亞餐廳 (灣仔) - - B - - B
生記海鮮飯店 - - - - - B
蛇王芬 - - B B B B
上海小南國 (北京道1) - - - - - B
石記廚房 - - - B B B
蛇王二(燒臘飯店) - B B B B B
麵鮮醬油房周月 (中環) - - - - - B
麵鮮醬油房周月 (鰂魚涌) - - - - - B
華姐清湯腩 - - - - - B
雪園飯店 - - - - - B
新九記粥麵 - - B B B B
新仙清湯腩咖喱專門店 - - - B B B
新園興記燒臘飯店 - - B B B B
大榮華酒樓 - B B B B B
太湖海鮮城 (銅鑼灣) - B B - B B
竹家 - - - B B B
正斗粥麵專家 (跑馬地) B B B B B B
正斗粥麵專家 (國際金融中心) B B B B B B
正斗粥麵專家 (九龍灣)  - - B B B B
泰潮 - - B B B B
Monogamous - - - - B B
添好運點心專門店 (大角咀) - - - - - B
沾仔記 (威靈頓街) - - - B B B
羅勒印度餐廳 (北角) - - - - - B
羅勒印度餐廳 (鰂魚涌) - - - B B B
22 Ships - - - - - B
王府  - - B B B B
詠藜園 - - - - - B
灑家 - - - - - B
一樂燒鵝 - - - - B B
有緣小敍 - - - - B B
裕記大飯店 - B - B B B


亞洲家族 - - - - B -
Cafe Siam B B B - - -
Casa Lisboa - - B - - -
車氏粵菜軒 - B B - - -
祥記飯店 B B B - B -
翡翠拉麵小籠包 (尖沙咀) B B B B - -
四川菜大平伙 - B B B - -
fofo by el Willy - - B B B -
金紫荊粵菜廳 B - - B - -
好旺角麵家 - - - B - -
秀拉麵 - - - B B -
恆河咖喱屋 (西灣河) - - B B - -
一風堂 - - - B - -
避風塘興記 - B - - - -
翠園 (駱克道) - B B B B -
Jashan B - - - - -
金家美食 B - - - - -
Jo Jo Indian Cuisine - - - - B -
君怡閣中菜廳 - - B - - -
La Marmite Bistrot Francais - - - B B -
Le Soleil B B - - - -
利苑酒家 (觀塘) - B - - - -
B - - - - -
蓮香樓 - B - - - -
留園雅敘 - B - - - -
陸羽茶室 B B - - - -
麥奀記(忠記)麵家 - B B - - -
Mesa 15 - - - B B -
明記 - B - - - -
Naozen B - - - - -
長浜No.1拉麵 - - - - B -
芽莊 (尖沙咀) - - - B B -
麵棧 - - - B - -
1/5 Nuevo B B - - - -
一碗麵 (聖佛蘭士街) - B B B - -
on lot 10 - B B - - -
喜百合 - B - - - -
Paul's Kitchen - B - - - -
帝后殿京川滬菜館 - B B - - -
季季紅 (藍地) - - B B - -
上海小南國 (九龍灣) - - - B B -
肇順名匯河鮮專門店 (九龍灣) - B - - - -
鹿鳴春飯店 - B - - - -
第一腸粉專賣店 - - - B B -
太平館 (銅鑼灣) - B - - - -
得龍大飯店 - B B B B -
得如茶樓 - - B - - -
譚仔雲南米線 (深水埗)  - - B B B -
Tandoor B B - - - -
西苑酒家 (銅鑼灣) B - - - - -
正斗粥麵專家 (紅磡) B B B B - -
Uno Mas - B - - - -
永合隆飯店 - - B B - -
滬江大飯店 (銅鑼灣) - B B - B -
新斗記 (沙田) - - - B B -
囍宴 甜藝 - - - B B -
一樂食館 - - B - - -
怡東軒 B - - - - -
夜上海 (金鐘) B - - - - -
黃色門廚房 - - B - - -
容記小菜王 - B B - - -
雲陽閣 B B - - - -


沒有留言:

張貼留言