Related Posts with Thumbnails

2017年10月30日 星期一

米芝蓮指南香港澳門 2018 The Michelin Guide Hong Kong Macau 2018 - 香港名單 (Bib Gourmand 車呔人美食推介餐廳)

2018年香港的Bib Gourmand車呔人美食推介名單, 63家變為73, 當中有55家餐廳是繼續保持在名單內, 而正斗粥麵專家 (國際金融中心)就是唯一連續10年得到必比登的餐廳.


新必比登店有17, 分別是潮樂園, 英記麵家, 增煇藝廚, 聚興家, 坤記煲仔小菜, 麥文記麵家, 請坐, Samsen 泰麵, 嚐囍點心皇, 嚐囍煲仔小菜, 德記潮州菜館, 靠得住 (灣仔), 信得過, (銅鑼灣), 益新美食館, 粵來順, 以及容記小菜王. 1星跌至必比登的有1, 就是添好運點心專門店 (北角).

潮樂園 - 蠔仔粥

英記麵家 - 叉燒湯麵

麥文記麵家 - 首創全蝦雲吞麵

請坐 - 滷肉大碗公飯

Samsen 泰麵 - Wagyu Beef Boat Noodle

嚐囍點心皇 - 蜜汁叉燒包

嚐囍煲仔小菜 - 臘味排骨飯

靠得住 (灣仔) - 皮蛋瘦肉粥

信得過 - 杏汁白肺湯

蔦 (銅鑼灣) - 醬油味玉叉燒拉麵

由必比登名單跌至一般推介的有2, 包括辣椒會以及羅勒印度餐廳 (北角). 由必比登名單跌出榜外的有6家店, 包括印尼餐廳1968, 面譜京川料理, 旺泰特食, 蛇王芬, 灑家, 以及已結業的雲陽.

2018年的米芝蓮, 香港必比登有大變化, 幾家連續多年上榜的餐廳跌出榜外, 也有不少新餐廳入榜.

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
阿純山東餃子 - - - - - B B B B B
古月 - - - - - - - B B B
巴依餐廳 - - - - - - - B B B
bombay dreams  - - B B B B B B B B
Brass Spoon (灣仔) - - - - - - - - B B
書湘門第 (西灣) - - - - - B B B B B
陳勤記鹵鵝飯店 - - - B B B B B B B
潮樂園 - - - - - - - - - B
泉章居 (旺角) - - B B B B B B B B
CIAK - All Day Italian - - - - - - - - B B
粥麵館 - - - - B B B B B B
鼎泰豐 (銅鑼灣) - - * - - B B B B B
鼎泰豐 (新港中心) - * * * * * B B B B
容龍海鮮酒家 - - - B B B B B B B
英記麵家 - - - - - - - - - B
富聲魚翅海鮮酒家 (銅鑼灣) - - B B B B B B B B
富聲魚翅海鮮酒家 (灣仔) - - B B B B B B B B
鳳城酒家 (旺角) - - - - B B B B B B
增煇藝廚 - - - - - - - - - B
好旺角粥麵專家 (花園街) - - - - B B B B B B
好到底麵家 - - - - B B B B B B
聚興家 - - - - - - - - - B
九記牛腩 - - - - B B B B B B
功德林上海素食 (銅鑼灣) - - - - - - B B B B
坤記竹昇麵 (長沙灣) - - - B B B B B B B
坤記煲仔小菜 - - - - - - - - - B
蘭苑饎館 - - - B B B B B B B
蓮香居 - B B B B B B B B B
留園雅敘 - B - - - - - - B B
好運印尼餐廳 - - - - B B B B B B
麥文記麵家  - - - - - - - - - B
美味廚 - - - B B B B B B B
新滬坊 - - - - B B B B B B
- - - - - - B B B B
波記燒臘粉麵店 - - - - - B B B B B
莆田 (銅鑼灣) - - - - - - - B B B
詠藜園巧饍坊 - - - - - - - B B B
請坐  - - - - - - - - - B
拉麵Jo (銅鑼灣) - - - - - B B B B B
莎巴馬來西亞餐廳 (灣仔) - - B - - B B B B B
Samsen 泰麵 - - - - - - - - - B
生記海鮮飯店 - - - - - B B B B B
蛇王二(燒臘飯店) - B B B B B B B B B
石記廚房 - - - B B B B B B B
嚐囍點心皇 - - - - - - - - - B
嚐囍煲仔小菜 - - - - - - - - - B
麵鮮醬油房周月 (中環) - - - - - B B B B B
麵鮮醬油房周月 (鰂魚涌) - - - - - B B B B B
星記海鮮飯店 (中環) - - - - - - - - B B
華姐清湯腩 (天后) - - - - - B B B B B
肇順名匯河鮮專門店 (九龍灣) - B - - - - B B B B
雪園飯店 - - - - - B B B B B
新園興記燒臘飯店 - - B B B B B B B B
大榮華酒樓 - B B B B B B B B B
太湖海鮮城 (銅鑼灣) - B B - B B B B B B
德記潮州菜館 - - - - - - - - - B
竹家 - - - B B B B B B B
正斗粥麵專家 (國際金融中心) B B B B B B B B B B
泰潮 (深水埗) - - B B B B B B B B
添好運點心專門店 (北角) - - - - B * * * * B
添好運點心專門店 (大角咀) - - - - - B * B B B
靠得住 (灣仔) - - - - - - - - - B
信得過 - - - - - - - - - B
沾仔記 (威靈頓街) - - - B B B B B B B
(銅鑼灣) - - - - - - - - - B
王府 (中環) - - B B B B B B B B
詠藜園 - - - - - B B B B B
永華麵家 - - - - - - - B B B
有緣小敍 - - - - B B B B B B
益新美食館 - - - - - - - - - B
裕記大飯店 - B - B B B B B B B
粵來順 - - - - - - - - - B
容記小菜王 - - - - - - - - - B
AMMO - - - - B B - - - -
亞洲家族 - - - - B - - - - -
Beef & Liberty - - - - - - B - - -
Bistronomique - - - - - B - - - -
Cafe Siam B B B - - - - - - -
Casa Lisboa - - B - - - - - - -
車氏粵菜軒 - B B - - - - - - -
馬來一菜館 - - - - - B B - - -
祥記飯店 B B B - B - - - - -
辣椒會 - - - - - B B B B -
泉章居 (銅鑼灣)  - - B B B B - - - -
楓林小館 - B * B B B B B - -
翡翠拉麵小籠包 (九龍灣) - B B B B B - - - -
翡翠拉麵小籠包 (尖沙咀) B B B B - - - - - -
翡翠拉麵小籠包 (灣仔) - B B B B B B - - -
四川菜大平伙 - B B B - - - - - -
fofo by el Willy - - B B B - - - - -
原汁原味 - - - - - - B - - -
金紫荊粵菜廳 B - - B - - - - - -
好旺角麵家 - - - B - - - - - -
桂寶雞窩米線 - - - - - - B B - -
秀拉麵 - - - B B - - - - -
恆河咖喱屋 (西灣河) - - B B - - - - - -
一風堂 - - - B - - - - - -
避風塘興記 - B - - - - - - - -
印尼餐廳1968 - - - - B B B B B -
翠園 (駱克道) - B B B B - - - - -
Jashan B - - - - - - - - -
金家美食 B - - - - - - - - -
Jo Jo Indian Cuisine - - - - B - - - - -
君怡閣中菜廳 - - B - - - - - - -
再興燒臘飯店 - - - - - - B B - -
東來居火鍋料理 - - - - B B B B - -
留家廚房 - - - - - - B - - -
La Marmite Bistrot Francais - - - B B - - - - -
劉森記麵家 (福榮街) - - - B B B B B - -
Le Soleil B B - - - - - - - -
B - - - - - - - - -
蓮香樓 - B - - - - - - - -
陸羽茶室 B B - - - - - - - -
麥奀記(忠記)麵家 - B B - - - - - - -
面譜京川料理 - - - B B B B B B -
旺泰特食 - - - B B B B B B -
Mesa 15 - - - B B - - - - -
明記 - B - - - - - - - -
Monogamous - - - - B B - - - -
Namo Avant Thai Restaurant - - - - - - - B - -
Naozen B - - - - - - - - -
南翔饅頭店 (銅鑼灣) - - - - - - B B - -
長浜No.1拉麵 - - - - B - - - - -
芽莊越式料理 (尖沙咀) - - - B B - - - - -
芽莊越式料理 (中環) - - - B B B - - - -
麵棧 - - - B - - - - - -
1/5 Nuevo B B - - - - - - - -
一碗麵 (聖佛蘭士街) - B B B - - - - - -
Ole - - - - - B - - - -
on lot 10 - B B - - - - - - -
喜百合 - B - - - - - - - -
Paul's Kitchen - B - - - - - - - -
帝后殿京川滬菜館 - B B - - - - - - -
季季紅 (藍地) - - B B - - - - - -
蛇王芬 - - B B B B B B B -
上海小南國 (北京道1) - - - - - B - - - -
上海小南國 (九龍灣) - - - B B - - - - -
新九記粥麵 - - B B B B - - - -
しば Shiba - - - - - - - B - -
鹿鳴春飯店 - B - - - - - - - -
第一腸粉專賣店 - - - B B - - - - -
太平館 (銅鑼灣) - B - - - - - - - -
新仙清湯腩咖喱專門店 - - - B B B B - - -
得龍大飯店 - B B B B - - - - -
得如茶樓 - - B - - - - - - -
譚仔雲南米線 (深水埗)  - - B B B - - - - -
Tandoor B B - - - - - - - -
西苑酒家 (銅鑼灣) B - - - - - - - - -
正斗粥麵專家 (跑馬地) B B B B B B - - - -
正斗粥麵專家 (紅磡) B B B B - - - - - -
正斗粥麵專家 (九龍灣)  - - B B B B - - - -
羅勒印度餐廳 (北角) - - - - - B B B B -
羅勒印度餐廳 (鰂魚涌) - - - B B B - - - -
22 Ships - - - - - B - - - -
Uno Mas - B - - - - - - - -
永合隆飯店 - - B B - - - - - -
灑家 - - - - - B B B B -
滬江大飯店 (銅鑼灣) - B B - B - - - - -
新斗記 (沙田) - - - B B - - - - -
囍宴 甜藝 - - - B B - - - - -
一樂食館 - - B - - - - - - -
夜上海 (金鐘) B - - - - - - - - -
黃色門廚房 - - B - - - - - - -
容記小菜王 - B B - - - - - - -
雲陽 - - - - - - B B B -
雲陽閣 B B - - - - - - - -

沒有留言:

張貼留言