Related Posts with Thumbnails

2018年12月26日 星期三

米芝蓮指南香港澳門2019 The Michelin Guide Hong Kong Macau 2019 - 澳門名單 (Bib Gourmand 車呔人美食推介餐廳)

2019年澳門的Bib Gourmand車呔人美食推介名單, 完全沒有變化, 9家餐廳全部是繼續保持在名單內, 包括連續十年得到必比登的祥記麵家, 以及連續九年得到必比登的六記粥麵, 沒有新必比登店.2019年的米芝蓮, 澳門必比登是完全沒有變化, 跟對上六年的名單相比也是差不多.

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
陳勝記 - - - - - B B B B B B
祥記麵家 - B B B B B B B B B B
鼎泰豐 (新濠天地) - - - - - - - B B B B
濠江志記美食 - - - - B B B B B B B
澳門旅遊學院教學餐廳 - - - - B B B B B B B
老記粥麵 - - - B B B B B B B B
六記粥麵 - - B B B B B B B B B
O Castiço - - - - - - - - B B B
陶陶居海鮮火鍋酒家 - - - - - B B B B B B
船屋葡國餐廳 - - - - - - B B B - -
利安咖啡屋 - - - - - - B B B - -
加路餐廳 - - - - B - - - - - -
丹桂軒 - B - - - - - - - - -
龍華茶樓 - B B - - - - - - - -
粥麵莊 B B B B B B B - - - -
阿曼諾葡國餐廳 - - - - - - B B - - -
.八方 B B B B B B B - - - -
品味坊 - - - - - - B - - - -
- - - - - - - - B - -

沒有留言:

張貼留言