Related Posts with Thumbnails

2015年11月5日 星期四

米芝蓮指南香港澳門 2016 The Michelin Guide Hong Kong Macau 2016 - 澳門名單

至於澳門方面, 這一年的變動比較大, 2星跟1星的名單也有不同呢.


3
Robuchon au Dôme8餐廳兩家新葡京旗下的餐廳繼續蟬聯3星的榮譽. 連同Robuchon a Galera, Robuchon已經連續8年取得3星了, 8餐廳也是連續第3年得到3星了.

2
京花軒跟紫逸軒繼續得到2星的榮譽, 當中紫逸軒已經連續7年得到2星了. 2星方面, 新濠天地的譽瓏軒以及The Tasting Room齊齊由1星升為2.

1
1星方面, 1星店有5, 全新打入米芝蓮的有4, 包括有風味居, 泓日本料理, 8½ Otto e Mezzo Bombana, 以及金坂極上壽司. 從一般推介升做1星的有1, 就是Terrazza Italian Dining. 而去年已經得到1星的4家店繼續保持1星的成績, 包括連續8年取得1星或2星的桃花源小廚

Bib Gourmand
這年澳門的必比登名單由13家店變成11家店, 全新打入米芝蓮的只有1, 就是鼎泰豐(新濠天地), 而去年入圍的還有10家店繼續留在榜內. 而由必比登跌出榜外的3家餐廳, 包括有粥麵莊, .八方, 以及品味坊.
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Robuchon au Dôme - - - - *** *** *** ***
8餐廳 * * ** ** ** *** *** ***
京花軒 - - - * ** ** ** **
譽瓏軒 - - - - - * * **
The Tasting Room - - - - * * * **
紫逸軒 - ** ** ** ** ** ** **
風味居 - - - - - - - *
帝皇樓 - - - - - * * *
泓日本料理 - - - - - - - *
8½ Otto e Mezzo Bombana - - - - - - - *
金坂極上壽司 - - - - - - - *
Terrazza Italian Dining - - - - - - - *
皇雀印度餐廳 - - - - - * * *
The Kitchen - - - - - * * *
桃花源小廚 ** * ** * * * * *
永利軒 - * * ** ** * * *
船屋葡國餐廳 - - - - - - B B
利安咖啡屋 - - - - - - B B
陳勝記 - - - - - B B B
祥記麵家 - B B B B B B B
鼎泰豐 (新濠天地) - - - - - - - B
濠江美食店志記 - - - - B B B B
澳門旅遊學院教學餐廳 - - - - B B B B
老記粥麵 - - - B B B B B
六記粥麵 - - B B B B B B
阿曼諾葡國餐廳 - - - - - - B B
陶陶居海鮮火鍋酒家 - - - - - B B B
Aurora - * * - - - - -
帝影樓 * - - - - - - -
加路餐廳 - - - - B - - -
帝雅廷意大利餐廳 - - * - - - - -
金殿堂中餐廳 * - - - - - - -
蘇浙匯酒家  - * * - - - - -
丹桂軒 - B - - - - - -
利苑酒家 - * * * - - - -
龍華茶樓 - B B - - - - -
Robuchon a Galera *** *** *** *** - - - -
東怡軒 * * - - - - - -
粥麵莊 B B B B B B B -
.八方 B B B B B B B -
品味坊 - - - - - - B -

沒有留言:

張貼留言