Related Posts with Thumbnails

2019年12月17日 星期二

米芝蓮指南香港澳門2020 The Michelin Guide Hong Kong Macau 2020 - 澳門名單 (Bib Gourmand 車呔人美食推介餐廳)

2020年澳門的Bib Gourmand車呔人美食推介名單, 9家變為7, 7家餐廳全部是繼續保持在名單內的餐廳, 包括連續11年得到必比登的祥記麵家, 以及連續10年得到必比登的六記粥麵, 沒有新必比登店.


由必比登名單跌出榜外的有2家店, 包括已結業的濠江志記美食以及陶陶居海鮮火鍋酒家.

2020年的米芝蓮, 澳門必比登沒有大變化, 不少名字已經是連續多年上榜的.


2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
陳勝記 - - - - - B B B B B B B
祥記麵家 - B B B B B B B B B B B
鼎泰豐 (新濠天地) - - - - - - - B B B B B
澳門旅遊學院教學餐廳 - - - - B B B B B B B B
老記粥麵 - - - B B B B B B B B B
六記粥麵 - - B B B B B B B B B B
O Castiço - - - - - - - - B B B B
船屋葡國餐廳 - - - - - - B B B - - -
利安咖啡屋 - - - - - - B B B - - -
加路餐廳 - - - - B - - - - - - -
濠江志記美食 - - - - B B B B B B B -
丹桂軒 - B - - - - - - - - - -
龍華茶樓 - B B - - - - - - - - -
粥麵莊 B B B B B B B - - - - -
阿曼諾葡國餐廳 - - - - - - B B - - - -
.八方 B B B B B B B - - - - -
品味坊 - - - - - - B - - - - -
陶陶居海鮮火鍋酒家 - - - - - B B B B B B -
- - - - - - - - B - - -

沒有留言:

張貼留言